Objawy i diagnozowanie depresji

Depresja jest obecnie jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych: zarówno w skali globalnej, jak i w skali naszego kraju. Niestety, ale temat depresji jest wciąż  niesłusznie bagatelizowany w mediach i polityce, a często nawet przedstawiany w sposób skrzywiony. Poniżej skupiamy się na najważniejszych oraz atypowych objawach stanów depresyjnych. Dowiesz się, jakie symptomy natury psychicznej i somatycznej mogą świadczyć o wystąpieniu depresji. 

Depresja – czym jest, a czym nie jest? 

Ustalenie jednoznacznie, co oznacza pojęcie „depresja”, jest trudne. Potoczne, depresją nazywa się obniżony nastrój lub złe samopoczucie. Często też długo utrzymujący się stan przygnębienia jest nazywany stanem depresyjnym. W psychiatrii natomiast pojęcie to funkcjonuje w zgoła inny sposób. 

Za depresję uważa się szczególny typ zaburzeń, które dotyczą emocji i nastroju pacjenta. U różnych osób depresja może objawiać się w odmienny sposób, czas utrzymywania się jej symptomów również może być różny. 

Depresję od zwykłego obniżenia nastroju odróżnia ogólne podejście do życia. W przypadku depresji pacjenci cierpią na poczucie „braku sensu”, który przekłada się na brak/utratę zainteresowań oraz brak chęci do podejmowania jakichkolwiek działań. Pacjenci ci często wskazują na brak możliwości odczuwania szczęścia i przyjemności. Smutek to także stan, który przemija, zaś depresja nieleczona utrzymuje się i pogłębia. Aby móc zdiagnozować depresję, stan poważnego obniżenia nastroju musi utrzymywać się co najmniej przez 2 tygodnie. 

Najczęstsze objawy depresji

Zgodnie z klasyfikacją WHO, wyróżnić około 10 objawów depresji. 

Najważniejszymi objawami są obniżony nastrój, anhedonia (niemożność odczuwania radości) oraz brak energii do podejmowania jakichkolwiek działań. Dodatkowymi symptomami są: obniżona samoocena, utrzymujące się długi czas irracjonalne poczucie winy, niekiedy – myśli samobójcze, trudności z koncentracją, problemy ze snem, zaburzenia apetytu (i często związana z nim utrata masy ciała).

Warto też zwrócić uwagę na wygląd i zachowanie pacjenta/ki. Ograniczona mimika, wolniejsze tempo wypowiedzi, a także spowolnione i ociężałe ruchy ciała również mogą świadczyć o depresji. Niekiedy też wskazuje się na nerwowe zachowania, na przykład częste zmiany pozycji ciała, manipulowanie dłońmi lub palcami u rąk. Należy jednak podkreślić, że objawy te często nie występują, a osoba z depresją sprawia z zewnątrz wrażenie szczęśliwej, podczas gdy wewnątrz ogromnie cierpi. 

Niekiedy też występują symptomy natury somatycznej – takie jak bóle lub poczucie ucisku w różnych częściach ciała. Najczęściej, występują one w obrębie głowy, podbrzusza, pleców lub w okolicy żołądka. Zdarza się również, że objawy somatyczne wysuwają się na pierwszy plan, co może utrudnić postawienie poprawnej diagnozy. Dlatego, by mieć pewność, że nie zostały przeoczone żadne objawy depresji, test psychologiczny jest wartym rozważenia rozwiązaniem zawsze wtedy, gdy czujemy się źle. Testy takie są dostępne w Internecie. 

Na koniec warto podkreślić, że w zdecydowanej większości przypadków, depresja może zostać wyleczona na drodze farmakoterapii lub psychoterapii. Przypadki depresji opornej na leczenie stanowią niewielki procent wszystkich diagnoz.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ