Delegacja krajowa
Delegacja krajowa

Wyjazd w delegację należy obecnie  do codzienności większości polskich pracowników.  taki wyjazd bardzo często wiąże się  nie tylko z wydłużeniem czasu, pracy dodatkowymi obowiązkami.  do tego bardzo często dochodzi zmęczenie podróżą stres spowodowany nowymi okolicznościami i rozłąka z bliskimi.  w takich delegacjach Można oczywiście znaleźć sporo  plusów, takich jak odwiedzenie nowych ciekawych miejsc,  zawieranie nowych znajomości nabywanie wiedzy oraz nowej umiejętności. Jeśli wyjazd w delegację połączony jest ze szkoleniem ma bowiem charakter bardziej prestiżowy ponieważ wysyłanie pracowników w delegację na szkolenia świadczy o dużym zaufaniu do takiej osoby  udzielonym przez pracodawcę.  to również fakt że firma chce inwestować w rozwój i umiejętności swojego pracownika. W związku z faktem że w trakcie delegacji jesteśmy reprezentantami swojego pracodawcy i firmy i poświęcamy swój wolny czas aby zająć się sprawami firmy,  pracodawca jest zobligowany do zwrócenia nam wszystkich kosztów poniesionych związanych z wyjazdem oraz zapłacenia za nas dodatkowy czas który spędziliśmy w podróży,  czyli wypłacenia nam tak zwanej diety,  oraz opłacenia kosztów pobytu w delegacji.

Delegacja krajowa

Trochę teorii:

 

  1. Dieta –  są to koszta jakie powinien nam zwrócić nasz pracodawca i są one regulowane przez polskie prawo.  Obecnie wysokość diety ustalana jest na podstawie przepisów z dnia 29 stycznia 2013 roku.  w kolejnych latach może jednak ulec zmianom w zależności od zmiany przepisów prawa.  Podstawową stawką diety Krajowej jest 30 zł. jeśli podróż służbową trwała poniżej 8 godzin dieta nie przysługuje nam wcale.  jeśli podróż trwała między 8 a 12 godzin przysługuje nam połowa diety.  Jeśli na wyjeździe spędziliśmy powyżej 12 godzin w ciągu dnia przysługuje nam dieta pełna.

w przypadku kiedy delegacja trwała więcej niż dobę za każdy nowy rozpoczęty dzień przysługuje kolejna dieta.  zgodnie powyższym cennikiem do 8 godzin przysługuje połowa, a powyżej 8 godzin cała kwota diety.

 

Również w przypadku kiedy pracodawca zapewnił pracownikowi całodzienne bezpłatne wyżywienie,   firma nie ma obowiązku wypłacania  pracownikowi całej diety.

przyjęło się że koszty posiłków stanowił równowartość diety odpowiednio:

śniadanie będzie stanowić 25% diety,  obiad 50% i kolacja 25% dziennej diety.

  1.  zwrot kosztów –  podobnie jak w przypadku diety również zwrot kosztów poniesionych w trakcie wyjazdu służbowego jest regulowane przepisami prawa. Przysługujące pracownikowi zwrot kosztów  to wydatki poniesione na środki transportu oraz na nocleg. Przy zwrocie kosztów za poruszanie się środkami transportu pracodawca zwraca ich koszt na podstawie biletów lub faktury. Pracodawca może również wyrazić zgodę na przejazd służbowy prywatnym samochodem pracownika,  wówczas kwota która będzie mu zwrócona jest obliczona na podstawie przejechanych kilometrów zgodnie z przepisami z 2001 roku.

 

Jeżeli delegacja trwała dłużej niż jeden dzień i miejsce do którego pracownik został skierowany jest oddalony na tyle że nie może wrócić do domu na noc pracodawca również zwraca koszty noclegu na podstawie wystawionej przez hotel faktury.  oczywiście dzieje się tak poza przypadkiem kiedy to sam pracodawca zapewnił miejsce noclegowe pracownikowi.

W przypadku Jeśli praca pracownika wymaga od niego częstszych podróży służbowych i na przykład  kilkumiesięcznego pobytu  poza stałym miejscem zamieszkania i siedziba firmy,  pracodawca  odpowiednio zwraca dieta i koszty wyjazdu na podstawie tych samych przepisów.  w przypadku  wyjazdów grupowych na przykład dla zespołu specjalistów,  pracodawcy często wynajmują domy lub mieszkania do celów noclegowych pracowników.  w przypadku takich wyjazdów również wypłaca im należną dietę.  dodatkowych świadczeń których  Pracownik może oczekiwać od pracodawcy jest na przykład “rozłąkowe”,  które zostaje mu wypłacane jako  rekompensata z tytułu rozłąki z rodziną.

 

W przypadku wyjazdów pracowników za granicę diety i należne wynagrodzenia regulowane są innymi przepisami i są zależne od państwa do którego udaje się pracownik.

 

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ